Category: Religieuze overpeinzingen
Showing posts with label Religieuze overpeinzingen. Show all posts
Textual description of firstImageUrl

Zegen aan het eind van de kerkdienst

Saturday, April 13, 2019 Comments
De zegen
De zegen aan het eind van een kerkdienst vind ik altijd weer een mooi en belangwekkend moment. Het voelt als een stukje veiligheid dat ik meekrijg voor de week die voor me ligt; een soort hand op mijn schouder.

De zegen aan het eind van de kerkdienst


Hieronder de zegen zoals ik die recent hoorde:

'De Eeuwige zij voor u om u de weg te wijzen.
De Eeuwige zij achter u om u in de rug te sterken.
De Eeuwige zij naast u als een goede vriend.
De Eeuwige zij om u heen als een beschermende mantel.
De Eeuwige zij in u als liefde en vrede.'
Textual description of firstImageUrl

Kernkwaliteiten in de bijbel!

Sunday, March 24, 2019 Comments

De bijbel is een boek waar je telkens nieuwe dingen in ontdekt. Zaken waar je eerst overheen las, krijgen later in je leven plotseling nieuwe betekenis.

Kernkwaliteiten, valkuilen en allergieën


Neem nou het fenomeen kernkwaliteiten. Kernkwaliteiten zijn je positieve eigenschappen. Zo geloof ik graag dat één van mijn kernkwaliteiten 'daadkracht' is. Maar zo'n kwaliteit kan tegelijkertijd je valkuil zijn. In mijn geval verandert mijn daadkracht nog wel eens in 'wild' en 'onbezonnen' gedrag.

Hieronder het idee van de kernkwaliteiten in beeld:

Mijn allergie


Wanneer een ander doorschiet in zíjn of háár kwaliteit, dan kan dat enorme irritatie oproepen. Dat is dan je allergie. Zo krijg ik vlekken in mijn nek van mensen die enorm de aandacht naar zich toetrekken, en uuuuurenlang aan het woord zijn. En dan ook nog zeggen dat ze zo bescheiden zijn. Aargh! Ooit zat ik in een groep waarin iemand ontzettend veel tijd innam door te vertellen over hoe ze nooit aan de beurt kwam...

Wanneer iets je ontzettend irriteert dan is dat heel informatief: hoe meer je je ergert aan die ander, hoe meer dat vertelt over jou. De kwaliteit die achter zo'n allergie schuilgaat is iets waarin jij je nog kunt verbeteren. Terugkomend op mijn voorbeeld: de kwaliteit van aandachttrekkers is waarschijnlijk dat ze goed voor zichzelf kunnen opkomen, en dat in vind ik zelf inderdaad lastig.

Wat hebben kernkwaliteiten met de bijbel te maken?


Dit hele verhaal over kernkwaliteiten deed me plotseling denken aan deze bijbelpassage:

'Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. (Mattheüs 7: 3-5)'

Het verhaal over de splinter en de balk en kernkwaliteiten


De splinter in het oog van je zuster, is je allergie. Maar het is je allergie, omdat je zelf een balk in je oog hebt. Door jezelf te ontwikkelen en wat aan die 'balk' te doen zul je je niet langer of minder storen aan de 'splinter' van een ander.

Wat vind jij?
Textual description of firstImageUrl

Ga naar het diepe: Soms moet je nieuwe wegen in durven slaan

Sunday, February 24, 2019 Comments

Lucas 5, 1-11 vertelt het verhaal van Jezus die tegen de vissers zegt: 'Vaar naar diep water.' Daar hebben de vissers eigenlijk weinig zin. Ze hebben de hele nacht al gevist, en ook nog eens niets gevangen. Maar ze doen het toch, en vangen zoveel vis dat hun netten ervan scheuren.

Durf nieuwe wegen in te slaan


Tijdens een kerkdienst verklaarde de voorganger 'het diepe' met nieuwe wegen durven inslaan. 'In het diepe durven springen,' geen vaste grond meer onder je voeten voelen. In moderne taal gezegd: 'Uit je comfort zone gaan'. Ik vond het een prachtige toepassing van dit bijbelverhaal. Het is inspirerend en hoopgevend, want juist als de vissers naar dat diepe, onbekende gaan, vangen ze veel vis.

Levensles


Wat ik hier als levensles uithaal is dat het goed kan zijn om het oude los te laten, om oude patronen te doorbreken. En dat als je iets nieuws durft te proberen dit soms juist veel meer vruchten afwerpt.

Wat vind jij van 'naar het diepe gaan'?
Textual description of firstImageUrl

10 redenen om naar de kerk te gaan

Sunday, February 17, 2019 Comments
naar de kerk

Ik ben niet persé een trouwe kerkganger, in de zin dat ik wekelijks naar de kerk ga. Maar ik ben wel trouw in de zin dat ik er telkens naar terugkeer. De kerk is in die zin een rode draad in mijn leven. Soms kom ik er tijden niet, maar dan ineens, kan ik het verlangen voelen een dienst bij te wonen. En als ik er dan eenmaal ben, voel ik me altijd weer blij en dankbaar dat ik de mogelijkheid heb. Dat blije gevoel van dankbaarheid inspireerde me tot het schrijven van een post over 10 redenen om naar de kerk te gaan.

10 redenen om naar de kerk te gaan


  1. De kerk is een plek van rust en bezinning. In onze hectische maatschappij kan de kerk een rustpunt vormen. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is er naar toe te gaan.
  2. Je hoeft je niet aan te melden voor een kerkdienst. Dat geeft een gevoel van vrijheid.
  3. In de kerk zitten doorgaans mensen die net als jij op zoek zijn naar bezinning of rust.
  4. Een kerkdienst tilt je even boven je aardse beslommeringen uit. Je neemt even een soort van time-out uit je leven.
  5. De preek, overdenking of hoe ze het ook noemen kan nieuwe inzichten opleveren, je verrassen of zelfs inspireren. Ik merk dat een preek me soms de hele week kan bijblijven, en dat ik er over na blijf denken. Dan overdenk ik de De Overdenking : )
  6. Als je vaker naar de kerk gaat, dan ga je de andere mensen kennen. Dat kan een gevoel van gemeenschap geven, die maakt dat je je ingebed voelt.
  7. Aan het eind van een kerkdienst krijg je de zegen mee. Ik vind dat altijd weer een mooi moment, dat me sterkt voor de week die voor me ligt.
  8. In de kerk hoor je mooie muziek. Die muziek kan soms onverwachte emoties oproepen, of dingen in je openen die anders verborgen zouden blijven.
  9. Aan het eind van een kerkdienst is er vaak een kopje koffie.
  10. Het is bijzonder dat in het oneindige heelal, op de planeet aarde, in Nederland op die plek een groepje mensen bij elkaar komt om even letterlijk en figuurlijk stil te staan. En jij bent daarbij.
Hoe ervaar jij de kerk?
Textual description of firstImageUrl

Minister Arie Slob als moderne Farizeeër?

Monday, February 11, 2019 Comments
Bijbelverhaal 2019

Als kind had ik een grote afschuw van de Farizeeërs! In de bijbelverhalen die 'de Meester' voorlas waren ze steevast heel gemeen tegen Jezus, en probeerden ze hem erin te luizen.  Het woord 'Farizeeër' is anno 2019 nog steeds een soort scheldwoord, ook al wordt het niet vaak gebruikt. Als je het woord Farizeeër opzoekt in de online Van Dale dan vind je: schijnheilige, huichelaar.

Toen ik gisteren in de kerk was, vergeleek de voorganger minister Arie Slob met een farizeeër.

Minister Arie Slob als moderne Farizeeër


De 'overdenking,' zoals dat tegenwoordig heet, ging over wetten en regels. En dat die wetten en regels er zijn om ons te beschermen. Maar, die wetten moeten geen doel op zich zelf worden.
Een wet of regel reflecteert een diepere waarheid. Een norm. ms gaat die diepere waarheid, of dat belang boven de regel. 
De voorganger gaf als voorbeeld een weg waarop je maar 30 kilometer mag rijden. Dat is voor ieders veiligheid. Maar wat nou als iemand een ernstig ongeluk heeft gehad, en je wilt die persoon zo snel mogelijk naar het ziekenhuis brengen. In zo'n geval rijd je waarschijnlijk harder dan 30 kilometer per uur. Niet omdat je de regel onzin vindt, maar omdat er op dat moment een groter belang in het geding is.

Hoe kwam de voorganger er nu bij om Arie Slob te vergelijken met een Farizeeër?


Ze gaf als voorbeeld de scholierenstaking van donderdag 7 februari voor een beter klimaatbeleid. Deze scholieren hielden zich die dag niet aan een wet, namelijk de Wet op de Leerplicht. Volgens de voorganger deden ze dat niet omdat ze die wet onzin vinden, maar omdat op dat moment iets anders belangrijker was. In dit geval het klimaat.

De scholieren hielden zich niet aan een regel, maar deden dit vanwege een groter doel.

Maar minister Arie Slob vond dat de scholieren maar in hun eigen tijd moesten staken, oftewel in het weekend. En nu komt de vergelijking met de Farizeeërs.

In de bijbel geneest Jezus regelmatig mensen op de Sabbath. Op die dag mocht hij dat volgens de wet niet doen, dus dat maakte de Fariezeërs erg kwaad. Net als Arie Slob. Arie Slob is een moderne farizeeër omdat hij valt over een wet, terwijl het om iets belangrijkers gaat. Hij zei in verband met de scholierenstaking voor het klimaat:
'Daar is zaterdag een uitstekende dag voor.' 
Of zoals de Farizeeërs destijds zeiden als Jezus iemand genas op zondag: 'Daar zijn andere dagen voor.'

Slotgedachte


Ik houd ervan als bijbelverhalen worden uitgelegd op een manier dat ze van toepassing zijn in het dagelijks leven. De vergelijking van Arie Slob met een farieeër vond ik verrassend, en na het horen van de uitleg, erg treffend.

Regels zijn er niet voor niets, en het is belangrijk dat we ons eraan houden. Maar als er een groter belang speelt, waardoor oorspronkelijk de regel zelfs in het leven is geroepen, dan moet je je niet blind staren op de regel maar op het belang dat de regel dient.

Denk in dit verband ook aan het kinderpardon voor 'gewortelde kinderen van asielzoekers die niet onder het kinderpardon vielen.' Volgens De Regel moesten ze weg uit Nederland.

Maar uiteindelijk woog barmhartigheid zwaarder dan de regel.

Ik geloof niet meer in God. Ik mis hem nog elke dag.

Friday, November 29, 2013 2 comments
'Ik geloof niet meer in God. Ik mis hem nog elke dag.'

Dat zinnetje las ik laatst ergens, en het trof me.

Ik geloofde in God in de hemel, die hemel en aarde gemaakt had

Als kind geloofde ik in het klassieke beeld van God. Als een vriendelijke oude man, hoog in de hemel. Hij hield toezicht op de wereld, en zorgde er voor dat alles weer goed kwam. De God waarin ik als kind geloofde was een liefdevolle God. Een God die er altijd voor je was.

Het kómt niet altijd goed...

Dat beeld van God ben ik kwijtgeraakt. Het leven ís niet rechtvaardig, en het kómt niet altijd goed. En dat komt niet door God, maar gewoon door hoe het leven is.

Maar dat bééld van God, mis ik nog regelmatig. Want het was een veilig en fijn idee dat er daarboven iemand een oogje in het zeil hield. Evenals de belofte dat het uiteindelijk allemaal weer goed zou komen.

Veilig achterop, bij Vader op de fiets

Vandaag hoorde ik tijdens het hardlopen een lied van Paul van Vliet. Het heet 'Veilig achterop, bij vader op de fiets.' Paul van Vliet zingt over hoe veilig hij zich voelde. 'Vader wist de weg, en ik wist nog van niets'.

Het deed me ineens denken aan mijn Godsbeeld! Paul van Vliets lied is een lied van melancholie en verlangen. Naar veiligheid. Als je 'Vader' met een hoofdletter schrijft, heb je ineens het verlangen naar die almachtige, liefhebbende God die voor je zorgt.

Textual description of firstImageUrl

Moderne Judas is een vrouw

Sunday, August 11, 2013 Comments
Ik vind het fascinerend hoe je soms bijbelverhalen terug ziet op onverwachte plekken! Zoals in de Deense serie Borgen.

Borgen

Borgen gaat over Birgitte Nyborg die minister president van Denemarken wordt. Behalve minister president is Birgitte ook echtgenote en moeder van twee kinderen. In het derde, en laatste seizoen van de serie is Birgitte niet langer minister president, maar werkt ze in het bedrijfsleven.

Discipelen

Dan besluit Birgitte om opnieuw de politiek in te gaan. Ze start een nieuwe partij, en verzamelt mensen om zich heen. Een van haar 'discipelen' is Nete Buch. Ze is jong, enthousiast, en één van Birgitte's grootste fans.

Nete Buch als moderne Judas

Toch is het Nete die Birgitte verraadt! En net zoals Judas Jezus verraadde om hij teleurgesteld in hem was, zo verraadt Nete Birgitte. Wanneer Birgitte andere keuzes maakt dan Nete verwacht, verraadt ze haar door partij geheimen door te brieven aan de vijand.

Wat Nete en Judas zo opvallend gemeenschappelijk hebben is dat ze juist de grootste fan waren van degene die ze verraden!

Ik vind dit een prachtig voorbeeld van de tijdloosheid van bijbelverhalen.
Textual description of firstImageUrl

Gebeden die niet verhoord worden

Tuesday, February 26, 2013 2 comments
Eerder zong Brad Paisley er al over dat, ook al komen je wensen en verlangens niet uit, dat niet wil zeggen dat ze niet gehoord worden. En in onderstaande video zingt Garth Brooks prachtig over Unanswered Prayers.

'Sometimes I thank God for unanswered prayers 
Remember when you're talkin' to the man upstairs 
That just because he doesn't answer doesn't mean he don't care 
Some of God's greatest gifts are unanswered prayers'

Het is eigenlijk een variant op het Engelse gezegde: 'Be careful what you wish for, you just might get it'.

Het idee achter een gebed dat niet wordt verhoord, is dat achter dat ogenschijnlijke 'nee' een 'ja' schuilt voor iets anders. En die boodschap hoor je terug in Unanswered Prayers.


Textual description of firstImageUrl

De moderne tollenaar is een topman of bankier

Thursday, February 7, 2013 2 comments
Als kind was ik een echt Jezuskindje.

Dagelijks las onze schoolmeester uit de bijbel voor, en ook het verhaal van de tollenaar Zacheüs kwam voorbij. Zacheüs was een vervelend ventje dat anderen teveel belasting liet betalen, en hun geld vervolgens in zijn eigen zak stak. Maar in het bijbelverhaal is hij de underdog, voor wie Jezus opkomt.

Als Jezus op een dag naar zijn woonplaats komt, klimt Zacheüs die nogal klein is, in een boom om Jezus toch te kunnen zien. Tot verontwaardiging van alle brave mensen kiest Jezus dan juist Zacheüs uit om bij op bezoek te gaan. Zelfingenomen vond ik die mensen maar stom, en was ik vóór Zacheüs. Zoals ik al zei: ik was een echt Jezuskindje.

Maar nu las ik laatst ergens dat de moderne tollenaar de mensen zijn die bij de NS werken of bij de SNS bank. Die mensen die zichzelf dikke, vette bonussen toebedelen terwijl hun werk dat beslist niet verdient. En ik voelde de ergernis in mij oplaaien! Die lui verdienen het inderdaad niet om er uitgepikt te worden. Hoezo sympathiek, of underdog?

Het is veel makkelijker om sympathie te voelen voor de abstracte Zacheüs dan voor zijn moderne variant!

Misschien dat het zou helpen als ze in navolging van Zacheüs hun bonussen terug geven?

Het verhaal van Zacheüs (Lucas, 19: 1-10)

[1] Jezus ging Jericho in en trok door de stad. [2] Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. [3] Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. [4] Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. [5] Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ [6] Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. [7] Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ [8] Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ [9] Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. [10] De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk

Sunday, January 20, 2013 Comments
Als kind kreeg ik een duidelijke boodschap mee: 'Zorg dat je een goede opleiding krijgt.' En ter illustratie vertelden mijn ouders het bijbelverhaal van de talenten, waarbij de boodschap is dat je de talenten die je hebt meegekregen, niet mag verspillen maar goed moet gebruiken. En dat deed ik dus.

Hoe ik de carrièreladder beklom

Ik volgde zes jaar VWO, en koos vervolgens voor een studie psychologie aan de universiteit. Succesvol beklom ik de ladder, en nadat ik succesvol afstudeerde ging ik solliciteren. Maar na een jaar gaf ik voorrang aan een veel dieper en groter verlangen: kinderen en een groot gezin! En daar ben ik nog steeds blij om.

Niet alleen omdat ik dolblij ben met mijn kinderen, en het feit dat ik er fulltime voor ze kan zijn, Maar ook omdat het me een ander, onbekend talent bracht: bloggen!


Niet mijn wil geschiedde, maar uw wil

Saturday, January 5, 2013 Comments
Volgens de Psychologie van de Levenskunst gaat het in het leven om het vinden van een balans tussen de maakbaarheid van het leven, en aanvaarden wat er is.

Tot op zekere hoogte kun je dingen in je leven soms beïnvloeden of veranderen, maar er zijn ook veel dingen waaraan je helemaal niets kunt doen! Vooral als dat geen leuke dingen zijn, vind ik het wel eens lastig om dat te accepteren. Dan heb ik een gevoel van verontwaardiging en denk: 'Ja maar, dát heb ik niet besteld!!!'

Niet mijn wil geschiedde, maar de uwe 

Het deed me denken aan de uitspraak 'Niet mijn wil geschiedde, maar uw wil', en hoe dit feitelijk hetzelfde zegt: aanvaarden wat er is. Dus als het buiten plenst terwijl ik had gerekend op stralende zonneschijn, dan oefen ik mezelf in het accepteren van wat er is.

Niet omdat ik denk dat God achter al die regen zit, maar omdat de uitspraak 'Niet mijn wil geschiedden, maar de uwe' een algemene levensinstelling weerspiegelt, waarvan ik denk dat die wijsheid en rust brengt.
Textual description of firstImageUrl

Stille tijd

Wednesday, December 19, 2012 1 comment
Als moeder van vijf kinderen, maar ook als vrouw anno 2012 in Nederland, vind ik het moeilijk om soms even 'niets te doen'. Niet doen vind ik hard werken! Maar juist op de momenten waarop ik ga zitten, en mezelf verplicht minstens een half uur te blíjven zitten, ontdek ik de mooiste schatten. Dan borrelen nieuwe gedachten en inzichten op. Op mijn blog Huisvlijt verwees iemand naar onderstaand citaat, en dat geeft prachtig het belang van 'niets doen' weer. If, as Herod, we fill our lives with things, and again with things, if we consider ourselves so unimportant that we must fill every moment of our lives with action, when will we have time to make the long, slow journey across the desert, as did the Magi? Or sit and watch the stars, as did the Shepherds? Or brood over the coming of the child, as did Mary? For each ... of us, there is a desert to travel, a star to discover, and a being within ourselves to bring to life. (Rhoda E. McCulloch) Door even 'niets te doen' kom je tot jezelf. En zo doe je eigenlijk toch iets!
Textual description of firstImageUrl

Mijn Gebed

Tuesday, December 4, 2012 Comments
Tijdens de begrafenis van mijn tante Hetty werd 'Mijn Gebed' van D.C. Lewis gespeeld, en raakte me. Wat een prachtig lied, en waarom had ik dat nooit eerder gehoord?! Ik heb het onmiddellijk aan de playlists op mijn mobieltje toegevoegd, en tijdens het hardlopen luister ik er naar. En dan denk ik aan mijn tante Hetty.

De Verloren Kat

Saturday, November 3, 2012 Comments
Ik heb het al vaker geschreven: ik heb altijd gevonden dat de oudste zoon uit het verhaal van de Verloren Zoon er maar slecht afkwam.

Niet alleen moest hij met lede ogen toezien hoe zijn vader groots uitpakte toen zijn lichtzinnige broer eindelijk thuiskwam, hij werd ook nog weggezet als een jaloers en kleinzielig type. In plaats van blij te zijn dat zijn verloren gewaande broer terug was, zat hij immers te mokken over het feestje dat die kreeg.  Dat soort mensen roept weinig sympathie op.

Maar sinds één van onze katten op een kwade donderdagmorgen niet bij het ontbijt verscheen kijk ik met nieuwe ogen naar het verhaal van de Verloren Zoon. Want Harry, de kat die er nog is, die ligt daar wel op de bank te maffen. Maar het is Repelsteeltje waaraan ik het meeste denk, want die mis ik.

En als Repelsteeltje terug zou komen, dan weet ik dat ik hem met open armen zou ontvangen, en uitgebreid zou knuffelen. Misschien zou ik zelfs wel in de bus blazen en van dat hele dure kattenvoer voor hem kopen, om zijn veilige terugkeer te vieren. Voor Harry hoef ik dat dure voer niet te kopen, die blijft zo ook wel thuis. Maar door het Repelsteeltje voor te schotelen zou ik hem wellicht kunnen vermurwen voortaan thuis te blijven.

En dan denk ik met nieuw begrip aan de de vader in het verhaal van de Verloren Zoon. Maar voor de zekerheid geef ik Harry toch ook maar een extra knuffel.
Textual description of firstImageUrl

In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen

Thursday, August 30, 2012 3 comments
Toen Adam en Eva uit het paradijs werden verbannen zei God tegen hen: 'In het zweet uw aanschijns zult gij uw brood verdienen!' Oftewel, je zult ploeteren!

Maar ik vind mijn werk als Professioneel Blogger zo leuk dat het nauwelijks als werken voelt.  's Avonds in bed lees ik voor mijn plezier boeken als 'Professional blogging for dummies' en 'Take your blog to the next level'.

Regelmatig sputtert dan mijn Innerlijke Calvinist: 'Wáár is het zwoegen, het ploeteren?!' Dan moet ik mezelf en die stomme Calvinist er aan herinneren dat, ook al vind ik het leuk, het heus wel werk is.
'Bovendien,' voeg ik er aan toe: 'heb ik wél 'in smart' mijn kinderen gebaard!
Textual description of firstImageUrl

Het getal 3

Sunday, August 19, 2012 1 comment
Het getal 3 speelt een belangrijke rol in de bijbel. Je hebt natuurlijk de Goddelijke drieëenheid, Jona zat drie dagen in de buik van een walvis, Petrus verloochende Jezus drie keer waarna na de derde keer de haan kraaide, en Jezus stond op uit de dood na drie dagen. Het schijnt 523 keer genoemd te worden in de bijbel!

Ook in sprookjes speelt het getal drie vaak een grote rol: er zijn vaak 3 prinsessen! Als kind leden mijn middelste zusje en ik hier hevig onder, want in die sprookjesverhalen waren de oudste twee dochters/prinsessen altijd lelijke krengen, terwijl de derde en jongste adembenemend mooi was, en het mooiste karakter van de wereld had.

Wat heb ik met het getal 3?

Toevallig kom ik uit een gezin met drie kinderen, ik heb twee zusjes, maar zelf heb ik vijf kinderen. Voor mij persoonlijk heeft het getal drie niet een speciale betekenis, maar door de betekenis die het in de bijbel en sprookjes heeft, gaat er toch een bepaalde symboliek vanuit.

Zijn er getallen die voor jou een speciale betekenis hebben?
Textual description of firstImageUrl

Ex-vrouw Marc Dutroux welkom in klooster?

Friday, August 17, 2012 1 comment
Met zeer gemengde gevoelens las ik het nieuws dat de ex-vrouw van Marc Dutroux, en medeplichtige aan het opsluiten van zes en de dood van vier meisjes, in principe welkom is in abdij Maria-Toevlucht in Zundert.

De ex-vrouw van Marc Dutruoux wil niet het klooster in vanwege religieuze overtuigingen, of omdat ze berouw heeft, maar omdat ze op die manier vervroegd vrij kan komen! Het zal niemand verrassen dat dit voor veel beroering en kritiek heeft gezorgd.

Abt: haken en ogen

En hoewel Michelle Martin in principe welkom is in het klooster in Zundert, geeft de abt wel aan dat er veel haken en ogen zitten aan deze zaak, en dat er maximaal rekening moet worden gehouden met de gevoelens van nabestaanden. Vooral dat laatste vind ik een reden om Michelle Martin de toegang tot het klooster te weigeren.

Maar hoe zit het dan met naastenliefde, 'de andere wang toekeren' en het feit dat Jezus juist de zondaren opzocht? In die zin kan ik me voorstellen dat de zusters van het klooster in Zundert worstelen met de vraag of ze Michelle Martin moeten toelaten. Toch was ik benieuwd naar hun motivatie.

Wat motiveert de nonnen om Michelle Martin toe te laten?

Dit vond ik op de website kerknieuws.nl:

De zusters vragen dat er onderscheid gemaakt wordt tussen het onderbrengen van Martin in hun klooster of het goedkeuren van de vreselijkheden. 'Wij keuren die feiten totaal af en dat zullen wij blijven doen tot het einde onzer dagen.' Maar de nonnen vinden dat ze hun missie in de steek zouden laten als ze Martin geen onderdak zouden bieden. Ze vertrouwen op de (gerechtelijke) instanties om de juiste beslissing te nemen.

Opvang is het enige wat de zusters bieden, zo benadrukte overste Christine in de brief. 'Opvang waarvan we hopen dat hij efficiënt is voor de dader van de feiten en misschien een bron van hoop voor iedereen die zich in zo'n situatie bevindt. Hoe zou de wereld er uitzien als we voor iedereen die ooit een misstap begaat in het leven, de toekomst totaal afsluiten?'


Onderscheid tussen daden en persoon

Onderscheid maken tussen de persoon enerzijds en zijn of haar daden anderzijds, wordt ook gepromoot in de opvoeding door pedagogen. 'Mama vind wat je gedaan hebt fout, maar jij als persoon bent goed.'

Maar in dit geval lijkt me dat een beetje te gemakkelijk en vraag ik me af of de belangen van de slachtoffers niet voorop moeten staan.

En zij wensen dat Michelle Marin haar hele straf uit zit.
In de gevangenis.

En dat kan ik me levendig voorstellen.
Textual description of firstImageUrl

Zij heeft het gedaan! En God.

Monday, August 13, 2012 Comments
Mijn man heeft er een handje van mij de schuld te geven van zo'n beetje alles. Is hij zijn jas kwijt? Dan heb ik die zeker ergens opgehangen. Is hij zijn pyjama kwijt? Dan heb ik die zeker zo maar in de was gegooid. Wat er ook gebeurd, het is slechts een kwestie van tijd tot het mijn schuld is.

Adam zette de toon!

Ik wist natuurlijk wel dat de allereerste man, Adam, de toon had gezet door Eva de schuld te geven van zijn eigen fout. Maar dat hij daarbij ook een beschuldigende vinger naar God zelf uitstak, wist ik niet!

Hoor Adams' impliciete verwijt aan God, als hij God antwoordt op zijn vraag of hij van de verboden vruchten heeft gegeten.

Adam: 'De vrouw die u mij gegeven hebt, heeft mij van die vruchten laten eten.'

Dr. Phil, die in zijn therapie altijd benadrukt dat je je verantwoordelijkheid moet erkennen, zou nog een hele kluif hebben gehad aan Adam!
Textual description of firstImageUrl

Talenten

Tuesday, July 10, 2012 Comments
Een vriendinnetje van mijn oudste dochter is toegelaten tot het conservatorium! Maar omdat de beroepsperspectieven slecht zijn, mag ze daar van haar ouders niet naar toe. Zij vinden een studie rechten verstandiger, en vanuit financieel oogpunt is het dat wellicht ook.

Het zette me aan het denken over één van de lessen die ik van mijn ouders meekreeg, en waarbij ze vaak verwezen naar het verhaal van de talenten in Matteus 25. De boodschap in dit verhaal is dat je de talenten die je kreeg moet gebruiken, en ze niet 'in de grond stoppen'. Wij waren allemaal gezegend met een goed stel hersens, en de boodschap van mijn ouders was duidelijk: die moesten we dan ook inzetten!

Je wordt niet zomaar toegelaten tot het conservatorium lijkt me, dus dan ben je één van de begenadigden die zoveel muzikaal talent heeft. Ben je het dan niet verplicht aan dat talent het te benutten? Moet je er dan niet op vertrouwen dat er heus wel een baan op je pad zal komen? Of is het toch beter om voor de veiligheid van een meer standaard baan te kiezen?

Matteüs 25, 14-30

Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij.

Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.

Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”

Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”

Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft.

Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.

Je werk met aandacht doen

Monday, July 2, 2012 Comments
Anselm Grün:

'Als wij gebed en arbeid met elkaar verbinden, dan wordt het werk voor ons ook een plaats van geestelijk leven, een plaats die ons niet van god scheidt, maar waarbinnen wij ons met de juiste houding tegenover God vetrouwd kunnen maken: gehoorzaamheid, geduld, gelijkmoedigheid, vertrouwen, onbaatzuchtigheid en liefde.'

Hier zal ik de vorige keer aan denken als ik alwéér de was sta te vouwen, of het onkruid te wieden!