Textual description of firstImageUrl

De verloren zoon

Thursday, March 29, 2012 2 comments
Ik dring nooit voor, ik wacht netjes tot iemand is uitgesproken, ik werk hard en ik volg de algemene fatsoensregels. Ik ben wat men noemt: 'een lief meisje'.

Dus als ik het verhaal van de verloren zoon lees voel ik altijd mee met de oudste. Hij doet alles volgens het boekje, blijft netjes thuis en helpt zijn vader, maar wie krijgt het grote feest?! Juist, de jongste die er van door ging en zijn hele erfenis er al doorheen heeft gejaagd.

Maar dat is nog niet eens het ergste! Het ergste vind ik dat het de óúdste zoon is die de slechte pers krijgt omdat hij boos wordt dat zijn broer een feest krijgt en daarmee getuigt van zijn kleinzieligheid.

Als moeder begrijp ik de vreugde van de vader bij het weerzien met zijn verloren zoon helemaal, maar soms lijkt het wel alsof slecht gedrag meer waardering krijgt dan goed gedrag. Denk maar aan de boektitel 'Brave meisjes komen in de hemel, brutale overal'.

De jongste zoon durft zijn eigen weg te zoeken

Toen las ik een andere interpretatie van het verhaal, waarin het gaat om de moed je eigen weg te gaan. De oudste zoon doet wat de sociale normen voorschrijven en is braaf, maar gefrustreerd! De jongste zoon daarentegen durfde wel zijn eigen weg te gaan.
Textual description of firstImageUrl

Kippenvel lied

Monday, March 19, 2012 2 comments
Ik ben niet van de Jezusverheerlijking, maar van dit lied kreeg ik toch kippenvel.

Textual description of firstImageUrl

De splinter in het oog van je broeder is je ontwikkelpunt

Friday, March 16, 2012 2 comments
Mattheüs 7:3-5, En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

Waar je je aan ergert bij andere mensen zegt veel over jezelf!

Zo heb ik bijvoorbeeld een allergie voor mensen 'die veel ruimte innemen'. Ooit deed ik bij de Volksuniversiteit een workshop 'Wie ben ik?' waarbij je jezelf moest voorstellen. Eén van de andere deelnemers schraapte haar keel en zei: 'Ik ben zooo verlegen. Ik laat altijd iedereen voor gaan, en kom zelf nooit aan bod.' En vervolgens verhaalde ze hier een half uur over.'

Daar kan ik me ontieglijk aan ergeren. Evenals aan mensen die bij de kassa zo uitgebreid de tijd nemen, dat er zich achter hen een meterslange rij vormt.

Toch zit in het gedrag van mensen die veel ruimte innemen een kernkwaliteit: zij dúrven ruimte in te nemen. En dat is dan weer mijn ontwikkelpunt. Ik namelijk bij de huisarts die patiënt waarmee hij weer inloopt op zijn afspraken: ik wil niet lastig zijn.

Dus de splinter die je ziet in het oog van je broeder kan je veel leren over jezelf.
Het is de balk in je eigen oog!
Textual description of firstImageUrl

Het is zaliger te geven dan te nemen

Friday, March 9, 2012 3 comments
'Het is zaliger te geven dan te nemen,' staat er in de bijbel, en ik heb dat altijd geïnterpreteerd als dat het béter is te geven dan te nemen.

Maar nu ik er over nadenk, is het volgens mij ook letterlijk zaliger te geven. Ik geef namelijk liever dan dat ik neem. Niet omdat ik zo aardig of altruïstisch ben, maar omdat ik het moeilijk vind te ontvangen. Ontvangen geeft Relimam: -1 punt. Gever: + 10 punten.

Liever geef ik, en voel me prettig bij het idee van mezelf als gulle, sterke gever! Ik heb dus nog wat te leren op het gebied van ontvangen.

Wat doe jij liever? Geven of ontvangen?
Textual description of firstImageUrl

Jezus van mens tot mens: product review

Monday, March 5, 2012 Comments
Wat Karel Eykmans boek 'Jezus, van mens tot mens' onderscheidt van de vele andere kinderbijbels, is dat hij Jezus opvoert als mens. Een mens met zwaktes, twijfels, en angst om te spreken in het openbaar!

Wat Jezus van mens tot mens helaas niet onderscheidt van de andere bijbels, is het taalgebruik. Dat is vaak plechtig en licht gezwollen, waardoor je als voorlezer van een stel kinderen anno 2012 geneigd bent tot improviseren om het toegankelijker te maken.

In Jezus van mens tot mens, volgen we Jezus vanaf zijn kindertijd, in de bekende bijbelverhalen uit het Nieuwe Testament. Maar dan wel steeds met Jezus nadrukkelijk in de rol van mens, en niet als een of andere godheid. Ook de discipelen leren we meer als mens kennen, hoewel onduidelijk is waarom de naam Petrus in Peter is veranderd, terwijl de andere namen wel hetzelfde zijn gebleven.

Conclusie

Wie behoefte heeft aan een kinderbijbel die anders is dan anders, en open staat voor Jezus als méns, is dit een prima kinderbijbel. Maar helaas sluit hij, net als alle andere kinderbijbels, niet helemaal aan op kinderen wat betreft taalgebruik.

Praktische informatie

Jezus van mens tot mens is voor 19,95 te koop bij Bol.com.