Textual description of firstImageUrl

Gebeden die niet verhoord worden

Tuesday, February 26, 2013 2 comments
Eerder zong Brad Paisley er al over dat, ook al komen je wensen en verlangens niet uit, dat niet wil zeggen dat ze niet gehoord worden. En in onderstaande video zingt Garth Brooks prachtig over Unanswered Prayers.

'Sometimes I thank God for unanswered prayers 
Remember when you're talkin' to the man upstairs 
That just because he doesn't answer doesn't mean he don't care 
Some of God's greatest gifts are unanswered prayers'

Het is eigenlijk een variant op het Engelse gezegde: 'Be careful what you wish for, you just might get it'.

Het idee achter een gebed dat niet wordt verhoord, is dat achter dat ogenschijnlijke 'nee' een 'ja' schuilt voor iets anders. En die boodschap hoor je terug in Unanswered Prayers.


Textual description of firstImageUrl

De moderne tollenaar is een topman of bankier

Thursday, February 7, 2013 2 comments
Als kind was ik een echt Jezuskindje.

Dagelijks las onze schoolmeester uit de bijbel voor, en ook het verhaal van de tollenaar Zacheüs kwam voorbij. Zacheüs was een vervelend ventje dat anderen teveel belasting liet betalen, en hun geld vervolgens in zijn eigen zak stak. Maar in het bijbelverhaal is hij de underdog, voor wie Jezus opkomt.

Als Jezus op een dag naar zijn woonplaats komt, klimt Zacheüs die nogal klein is, in een boom om Jezus toch te kunnen zien. Tot verontwaardiging van alle brave mensen kiest Jezus dan juist Zacheüs uit om bij op bezoek te gaan. Zelfingenomen vond ik die mensen maar stom, en was ik vóór Zacheüs. Zoals ik al zei: ik was een echt Jezuskindje.

Maar nu las ik laatst ergens dat de moderne tollenaar de mensen zijn die bij de NS werken of bij de SNS bank. Die mensen die zichzelf dikke, vette bonussen toebedelen terwijl hun werk dat beslist niet verdient. En ik voelde de ergernis in mij oplaaien! Die lui verdienen het inderdaad niet om er uitgepikt te worden. Hoezo sympathiek, of underdog?

Het is veel makkelijker om sympathie te voelen voor de abstracte Zacheüs dan voor zijn moderne variant!

Misschien dat het zou helpen als ze in navolging van Zacheüs hun bonussen terug geven?

Het verhaal van Zacheüs (Lucas, 19: 1-10)

[1] Jezus ging Jericho in en trok door de stad. [2] Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. [3] Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. [4] Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. [5] Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ [6] Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. [7] Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ [8] Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ [9] Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. [10] De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’