Textual description of firstImageUrl

Worden als een kind: een open geest

Friday, December 23, 2011 Comments
'In de geest van een beginner zijn heel veel mogelijkheden. In de geest van een specialist zijn er slechts enkele mogelijkheden,' las ik in het boek Mindfulness, een pad van vrijheid.

De rest van de dag stelde ik braaf mijn geest open, zonder oordeel en nieuwsgierig naar wat er komen ging. Ik moet zeggen: dat was zo gek nog niet! Zo'n open, accepterende houding haalt als het ware de druk van de ketel.

En plotseling viel het kwartje: was dit soms wat Jezus bedoelde toen hij zei dat we moeten worden als kinderen?! Ik googelde de betreffende tekst en vond:

Mattheus 18: 1-6

1 Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? 2 En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, 3 en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. 4 Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. 5 En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij.

Ik vind het altijd geweldig als bijbelteksten plotseling een nieuwe betekenis voor me krijgen.

En in dit geval interpreteer ik het 'worden als een kind' als het openstellen van je geest! Ik zal nieuwsgierig mijn levenspad bewandelen, zonder oordeel, en open staan voor wat ik tegen kom.

Als een kind.